Universitatea „Ovidius” a primit calificativul „Grad de încredere ridicat” din partea ARACIS