Se oprește apa din punctul termic 70 de pe strada Traian