Mutare diplomatică împotriva deciziei UE: Republica Cehă a deschis primul birou al Ambasadei sale la Ierusalim