Ministerul Sănătății clarifică ce cabinete de liberă practică trebuie să se reautorizeze după noul ordin emis de Alexandru Rafila / Cât timp au la dispoziție să facă schimbările și ce riscă dacă nu implementează noile prevederi

sursa foto: Ministerul Sănătății/Facebook
sursa foto: Ministerul Sănătății/Facebook

Ministerul Sănătății a clarificat, la solicitarea Info Sud-Est, ce cabinete de liberă practică trebuie să se reautorizeze conform noului ordin emis de Alexandru Rafila în luna iunie. Ordinul a stârnit confuzie pentru că nu prevedea clar dacă este vorba de toate cabinetele private sau doar de cele care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Ministerul a transmis că este vorba doar de cabinetele ai căror pacienți decontează serviciile medicale la CNAS. Acestea au la dispoziție 12 luni să opereze schimbările cerute prin noul ordin. Poate cea mai importantă modificare este că toate cabinetele vizate trebuie să fie prevăzute cu rampe speciale pentru persoane cu dizabilități locomotorii. O parte însemnată din aceste cabinete se află în blocuri sau în spații care nu sunt sau nu pot fi prevăzute cu astfel de căi de acces.

  • Notă: Este vorba de Ordinul de ministru nr. 1992/2023 referitor la „aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, autorizarea, dotarea, funcţionarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de liberă practică pentru personalul care desfăşoară servicii publice conexe actului medical”.

Într-un răspuns pentru Info Sud-Est, ministerul a transmis că ordinul se referă „doar la cabinetele de liberă practică de servicii publice conexe actului medical care oferă servicii de asistență preventivă, curativă și de recuperare în strictă concordanţă cu prescripţia şi recomandările cu caracter medical ale medicului curant”.  Altfel spus, schimbările vor fi operate doar de cabinetele care lucrează cu pacienți care beneficiază de servicii medicale în baza unei prescripții/rețete și care sunt decontate de CNAS.

  • Notă: Serviciile publice conexe actului medical înseamnă: tehnică dentară, biologie, biochimie şi chimie, fizică medicală, fizioterapie, psihologie, logopedie, sociologie, terapie vocală, optică-optometrie, protezare-ortezare, protezare auditivă, audiologie, nutriţie şi dietetică.

Ministerul Sănătății a mai transmis că toate cabinetele vizate de ordin au termen de 12 luni să opereze modificările:

  • „În termen de 12 luni, cabinetele de liberă practică de servicii publice conexe actului medical au obligația conformării prevederilor Ordinului 1992/2023 (introdus prin Ordinul de modificare nr. 2590/2023), art. 10.”

În cazul în care cabinetele nu se vor conforma vor fi sancționate conform HG 857/2011 care prevede amenzi de la 5.000 la 40.000 de lei în funcție de neregulile constatate de autorități:

  • „Neconformarea la prevederile Ordinului MS nr.1992/2023 după 12 luni de la intrarea în vigoare a acestuia duce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice”, a mai transmis Ministerul Sănătății.

Confuzia referitoare la prevederile noului ordin a apărut mai ales în rândul psihologilor. Ministerul a mai subliniat în răspunsul pentru Info Sud-Est că „serviciile de psihologie furnizate ca servicii conexe actului medical la domiciliu (al furnizorului de servicii conexe actului medical sau al beneficiarului, în funcție de clauzele contractuale asumate de furnizor și beneficiarnu necesită autorizare sanitară” conform noului ordin din 2023, ci doar autorizație de funcționare în baza declarației pe propria răspundere, conform vechiului ordin, din 2022.

  • „Conform legislației în vigoare (Ordinului ministrului Sănătății nr. 1992/2023 este reprezentat de OUG nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical), toate cabinetele de liberă practică, conexe actului medical (inclusiv cele de psihologie), care furnizează servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenţei medicale ambulatorii: preventivă, curativă şi de recuperare, se supun autorizării sanitare și înregistrării în Registrul Unic al cabinetelor medicale, partea a III – a. Potrivit dispozițiilor alin.(4) al art. 1 din OUG nr. 83/2000, serviciile conexe actului medical sunt furnizate în strictă concordanţă cu prescripţia şi recomandările cu caracter medical ale medicului curant, cu nevoile medico-psihosociale ale beneficiarilor şi cu respectarea prevederilor Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, prevederile Ordinului MS nr. 1992/2023 se referă doar la cabinetele de liberă practică de servicii publice conexe actului medical care oferă servicii asistență preventivă, curativă și de recuperare în strictă concordanţă cu prescripţia şi recomandările cu caracter medical ale medicului curant și cu nevoile medico-psihosociale ale beneficiarilor. Serviciile de psihologie furnizate ca servicii conexe actului medical la domiciliu (al furnizorului de servicii conexe actului medical sau al beneficiarului, în funcție de clauzele contractuale asumate de furnizor și beneficiar) nu necesită autorizare sanitară conform Ordinului MS nr. 1992/2023, ci autorizație de funcționare în baza declarației pe proprie răspundere, conform Ordinului ministrului Sănătății nr. 2520/2022”, a transmis ministerul.

Context. Info Sud-Est a arătat, în iulie 2023, că ordinul a stârnit confuzie în rândul medicilor care au cabinete medicale private pentru că în ordin nu este precizat în mod clar dacă modificările vizează toate cabinetele de specialitate sau doar pe cele care decontează serviciile prestate din bugetul statului.

În prima situație, modificarea ar fi obligat majoritatea cabinetelor fie să își mute sediile, fie să amenajeze căile de acces respective. În cazul psihologilor, mare parte din cabinete sunt situate în blocuri sau spații fără rampe de acces pentru persoanele cu probleme locomotorii, iar astfel de schimbări ar fi impactat semnificativ procesul terapeutic al clienților, au explicat la vremea aceea specialiștii consultați de G4Media. Spre exemplu, psihologii ar fi putut renunța la contractul cu CNAS, iar clienții lor nu ar mai fi beneficiat de gratuitatea sau compensarea ședințelor.

Un alt psiholog a arătat că în breaslă nu există oricum o înclinație prea mare pentru încheierea contractelor cu CNAS tocmai din cauză că procedurile sunt greoaie, există un grad ridicat de impredictibilitate, iar anumite prevederi din ordin nu vor face decât să descurajeze și mai mult psihologii să lucreze cu Casa.

Ulterior emiterii ordinului, incertitudinea a luat amploare în lipsa unor precizări clare din partea Ministerului Sănătății. Inclusiv în rândurile direcțiilor de sănătate publică (care trebuie să urmărească implementarea ordinului) au apărut păreri diferite: unii reprezentanți DSP susțineau că se vor adresa doar cabinetelor care lucrează cu CNAS, alții spuneau că se vor adresa acestora inițial, urmând ca mai apoi să controleze și celelalte cabinete, care nu au contract cu CNAS.

Surse din CNAS și din Colegiul Psihologilor, care nu au vrut să-și asume o declarație oficială despre cum va fi implementat noul ordin, au declarat pentru Info Sud-Est, în iulie, că există o confuzie generalizată privind modul în care vor fi aplicate dar că, în mod normal, ar trebui să fie vizate doar cabinetele care au încheiat contracte cu CNAS.

  • Un exemplu este cel de la DSP Constanța, unde Tudorel Ene, purtătorul de cuvânt al instituției, explica pentru G4Media, în iulie, că ”în primă fază” vor fi verificați psihologii care au contracte încheiate cu CNAS. Apoi a completat că ”toate cabinetele care prestează servicii conexe actului medical trebuie să se autorizeze și că perioada de informare a acestora va fi de două săptămâni”. Ulterior, perioada de implementare a modificărilor va fi diferită ”de la caz la caz”.

Ce schimbări aduce noul ordin în cabinetele medicale. Cazul psihologilor

”Art. 4. 
(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de psihologie (psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională şi psihopedagogie specială), logopedie, terapie vocală şi sociologie medicală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice de autorizare:

a) acces pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, cu respectarea normativelor de proiectare în vigoare;

b) sală de aşteptare, astfel încât pentru fiecare persoană în aşteptare să se prevadă un spaţiu de minimum 2 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulţi, şi 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii, inclusiv pentru persoanele însoţitoare;

c) iluminat şi ventilaţie corespunzătoare a tuturor spaţiilor;

d) grup sanitar dotat cu lavoar şi vas WC pentru personal;

e) grup sanitar dotat cu lavoar şi vas WC pentru pacienţi, care va avea acces din sala de aşteptare;

f) spaţiu destinat depozitării şi prelucrării sanitare a materialelor şi a ustensilelor de curăţenie, cu asigurarea unui lavoar cu apă rece şi caldă curentă.

(2) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de psihologie, logopedie, terapie vocală şi sociologie medicală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de dotare minimă obligatorie, astfel:

A. Cabinetul de psihologie – psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională şi psihopedagogie specială:

a) minimum două probe de evaluare psihologică avizate care trebuie să măsoare constructe psihologice diferite, care să răspundă principiului responsabilităţii, să acopere obiectul de activitate al cabinetului de psihologie;

b) laptop;

c) imprimantă;

d) mijloace de înregistrare;

e) mobilier curent adaptat obiectului de activitate al cabinetului de psihologie”.

Ce documente sunt necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de către Ministerul Sănătăţii prin DSP-uri

Conform ordinului 1992/2023, sunt necesare următoarele documente:

”Art. 5. 
Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical pentru biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar din România sunt următoarele:

a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică;

b) document de studii eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire a studiilor), în copie certificată cu originalul;

c) certificat de cazier judiciar, în original, în termen;

d) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de medicina muncii, în original;

e) copie certificată cu originalul a actului de identitate, în termen;

f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul;

g) avizul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România;

h) adeverinţă de salariat emisă de o unitate sanitară autorizată.

Art. 6. 
Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical pentru optician – optometrist sunt următoarele:

a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică;

b) document de studii eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire a studiilor), în copie certificată cu originalul;

c) certificat de cazier judiciar, în original, în termen;

d) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de medicina muncii, în original;

e) copie certificată cu originalul a actului de identitate, în termen;

f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul;

g) adeverinţă de salariat emisă de o unitate sanitară autorizată.

Art. 7. 
Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical pentru tehnician protezare şi ortezare sunt următoarele:

a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică;

b) document de studii eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire a studiilor superioare de inginer/bioinginer protezist-ortezist), în copie certificată cu originalul;

c) certificat de cazier judiciar, în original, în termen;

d) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de medicina muncii, în original;

e) copie certificată cu originalul a actului de identitate, în termen;

f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul;

g) dovada obţinerii în ultimii 3 ani a cel puţin un certificat de competenţă în protezare ortopedică/certificat de perfecţionare în protezare ortopedică, cu excepţia personalului care a absolvit o unitate de învăţământ superior medical în ultimii 3 ani;

h) adeverinţă de salariat emisă de o unitate sanitară autorizată.

Art. 8. 
Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile conexe actului medical pentru audiolog şi tehnician protezare auditivă, precum şi terapeut vocal, după caz, sunt următoarele:

a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică;

b) document de studii eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care atestă formarea în profesie, precum: diplomă de licenţă, adeverinţă de absolvire a studiilor superioare/colegiale de inginer/bioinginer/audiolog/protezist, în copie certificată cu originalul;

c) certificat de cazier judiciar, în original, în termen;

d) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de medicina muncii, în original;

e) copie certificată cu originalul a actului de identitate, în termen;

f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul;

g) dovada obţinerii în ultimii 3 ani a cel puţin un certificat de competenţă în protezare auditivă/certificat de perfecţionare în protezare auditivă, cu excepţia persoanelor care au absolvit o unitate de învăţământ superior în domeniul ingineriei medicale în ultimii 3 ani;

h) adeverinţă de salariat emisă de o unitate sanitară autorizată.

Art. 9. 
Documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical pentru fizician medical şi sociolog medical sunt următoarele:

a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de liberă practică;

b) document de studii eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire a studiilor), în copie certificată cu originalul;

c) certificat de cazier judiciar, în original, în termen;

d) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de medicina muncii, în original;

e) copie certificată cu originalul a actului de identitate, în termen;

f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul;

g) dovada obţinerii în ultimii 3 ani a cel puţin un certificat de competenţă în profesie/certificat de perfecţionare, cu excepţia persoanelor care au absolvit unitatea de învăţământ superior de profil în ultimii 3 ani;

h) adeverinţă de salariat emisă de o unitate sanitară autorizată.

Ne bucurăm că ne citești!

Dacă vrei să ne și susții:

Add a comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.