AȘA DA PRIMAR! Se consultă cu localnicii în privința investițiilor