Se oprește apa în zona Steaua de Mare și la Spitalul de Ftiziologie din Agigea