Școală din 1890, consolidată și extinsă la Poarta Albă