Ovidiu Cristea, directorul Institutului de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, își lansează lucrarea „Acest Domn de la Miazănoapte” la UOC