În cadrul unui colocviu ştiinţific, istoricii au „recuperat“ memoria oraşului Tulcea