Simpozionul “Din Istoria Tătarilor”, organizat la Constanța cu ocazia Zilei etniei tătare