Se reabilitează trama stradală din zona pieței agro-alimentare CET