Se oprește apa în localitățile Biruința și Topraisar