Se oprește apa în localitățile Arsa, Căscioarele, Plopeni și Chirnogeni