Prin intermediul Asociației Gifted Center, copiii supradotați din județul Tulcea vor beneficia de un program educațional diferențiat