Nisa: Consecințele ideologiei marxiste ale corectitudinii multiculturale