Atenție, se oprește apa în perimetrul bd. Tomis – str. Adamclisi