Anunţ de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul „Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit comuna Corbu” pe anul 2022