619 de locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European