Se oprește apa în localitățile Mircea Vodă și Satu Nou