Se oprește apa în Cartierul de Nord din Eforie Sud