Lansarea programului strategic „Universitatea Ovidius – pol regional de dezvoltare antreprenorială”