Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, punte de legătură între mediul preuniversitar și mediul economic la TEHNONAV JUNIOR 2016