Dificultatea integrării copiilor cu autism în școlile tradiționale