Depunerea cererilor de cazare în căminele Universității „Ovidius“ se va face exclusiv online