Continuă amenajarea de alei pietonale la locurile de joacă din oraș