Acord de colaborare între Facultatea de Psihologie și Știintele Educației din cadrul UOC și Chicago School of Psychology din Los Angeles