1.125 lei lunar pentru fiecare contract de ucenicie