Universitatea „Ovidius” organizează primul concurs de admitere în cadrul Colegiului UOC