Dezbatere publică pentru actualizarea PUZ-ului din Palazu Mare