BABADAG, FILE DE LEGENDĂ

 

 

Doi dintre cei mai importanți specialiști care și-au adus aportul la elucidarea trecutului localității tulcene sunt prof. Cintian Bărbuleanu, autorul monografiei orașului Babadag, și prof. univ. Sebastian Moritz, cel care a descoperit cultura Hallasttiană.

După unii istorici precum și după dovezi descoperite de-a lungul anilor, Babadagul de astăzi se identifică cu așezarea romană Vicus Novus (Satul Nou), așezare întemeiată prin secolele I-VI d. Hr. Însă, prin 1962 profesorul universitar Sebastian Moritz începe săpături arheologice, în partea de nord a orașului, pe malul lacului Babadag, lucrări întinse pe 32 de ani și care au ca rezultat descoperirea culturii hallas-ttiene a tracilor, care prezintă indubitabile asemănări cu ce aveam la acea vreme în cetatea Troia.
Datele sunt stereotipe. Ele se bazează pe descoperiri arheologice, datate științific în laboratoare. E clar că plaiurile Dobrogei au fost locuite cu mii de ani în urmă, că zona  a aparținut spațiului tracic din care, până la urmă, s-a ridicat însuși Imperiul Roman. Dar la fel de clar este că oamenii au transmis verbal, peste secole, întâmplări care s-au transformat în legende. Începând cu acest număr spicuim din monumentala lucrare a d-lui profesor Cintian Bărbuleanu, realizată după studii de do-cumentare de zeci de ani. Locuitorii Babadagului îi sunt recunoscători pentru că lucrarea dânsului este un adevărat certificat de naștere a localității! Deci:
,,O străveche legendă greacă relatează că Iason, nepotul lui Kretheus, întemeietorul orașului Iolcos din Tesalia, a pregătit o expediție în îndepărtata Colhida pentru a aduce de acolo lâna de aur. Pentru această expediție Iason a chemat eroi slăviți pentru isprăvile lor, Heracle, fiul lui Zeus și Alcmenei, puternicul Theseu, Castor și Polus, eroii înaripați Kalais și Zethes, puternicul Ankais până și cântărețul Orfeu…. Corabia fiind construită de Argos a fost numită ,,Argo” iar eroii de pe ea ,,argonauți”.
În revista ,,Tomis” (un număr din 1969), am găsit un articol semnat de un profesor universitar care relata despre inelul de fier fixat acum mai bine de trei mii de ani, de argonauți, pe vârful dealului Deniz-Tepe (Dealul Mării) situat la circa 15 km nord de Babadag. Relatările păreau atât de precise, de parcă autorul s-ar fi aflat în fața acestuia. Și tot în acel articol autorul, relatând despre satul Nalbant, susținea că după părerea sa denumirea era de origine atlantă! Ca și chimist, posibilitatea ca un obiect de fier să reziste mai bine de 3 mii de ani mi s-a părut fantezistă așa că într-una din zile m-am îndreptat spre acest deal (267 m înălțime) și am urcat până în vârf în căutarea inelului dar… în zadar! Cât privește originea ,,atlantă” a numelui localității Nalbant, în realitate este de origine… turcă, el însemnând ,,potcovarul”!De aceea, în limita posibilităților, am verificat toate informațiile.”Menționăm că ,,Monografia orașului Babadag” se poate achiziționa de la Centrul Cultural din localitate la suma de doar 7.00 lei.

Ne bucurăm că ne citești!

Dacă vrei să ne și susții: