Şapte proiecte de hotărâre aprobate în şedinţa lunii februarie la Primăria Medgidia

Joi, 23 februarie 2017 a avut loc şedinţa ordinară a lunii februarie, în cadrul căreia au fost supuse spre aprobare şapte proiecte de hotărâre.

La primele două puncte, consilierii locali au aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, previzionat pe anul 2017 şi modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal Medgidia.

La punctul 3 a fost aprobat proiectul de hotărâre privind susţinerea financiară a Clubului Sportiv Happy Kids 2010 Medgidia pentru organizarea competiţiei ,,Cupa Municipiului Medgidia la fotbal de sală, ediţia XXX 2017”, cu suma de 35.756 lei, sumă ce se asigură pe bază de contract încheiat cu structura sportivă, în condiţiile legii. La punctul următor s-a aprobat modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Medgidia, judeţ Constanţa.

În şedinţa lunii februarie a fost aprobată lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor tip A.N.L. în municipiul Medgidia, în anul 2017. Pe aceasta figurează 17 tineri care au avut dosarele complete şi au întrunit criteriile necesare intrării în clasamentul de repartizare.

Un alt proiect aprobat a fost cel pentru revocarea H.C.L. nr.30/2016. Propunerea are ca scop participarea municipiului Medgidia în proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa cu finanţare nerambursabilă prin POS Mediu.

La punctul 7 a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de tarifare pentru perioada 2021-2029. Aceasta este necesară pentru accesarea fondurilor UE privind investiţiile pe raza UAT Medgidia realizate prin POIM 2014-2020.